Samen leven en kansen vergroten

De grote diversiteit in onze moderne samenleving, en zeker in Zaventem, is een vaststaand gegeven met positieve aspecten en knelpunten. De rol van de overheid bestaat erin te zorgen dat onze maatschappij met die diversiteit leert omgaan, dat we elkaar beter leren kennen om zo beter samen te leven, en voldoende kansen biedt aan al haar inwoners.

De integratiedienst van Zaventem werkt samen met andere diensten om activiteiten en projecten te realiseren die deze doelen beogen bvb One World ism CC De Factorij, Ezelsoor boekenkaftdag ism BIB De Factorij, buurtsport ism sportdienst, …

Onderwijsopbouwerk i.s.m. Riso Vlaams-Brabant werkt aan gelijke onderwijskansen en -rechten voor kinderen en jongeren die geconfronteerd worden met achterstand en achterstelling d.m.v. ondersteunende initiatieven voor kinderen, hun ouders en samenwerkingsverbanden aan te gaan met onderwijspartners.

Concreet betekent dit dat schoolopbouwwerk Zaventem zich richt op communicatie bevorderen tussen ouders en scholen, taalstimulering, netoverschrijdend overleg tussen de verschillende onderwijsactoren.

Het project Schoolsprong heeft als bedoeling ouders voor te bereiden op de sprong van de kleuterklas naar het eerste leerjaar. Er worden ouderbijeenkomsten georganiseerd die tot stand komen i.s.m. de leerkrachten met als thema’s taalstimulering, schoolrijpheid, huiswerk en de overgang naar het eerste leerjaar.

Info & contact :

els.van.imschoot@samenlevingsopbouw.be 0491 903427

Vormingen en infomomenten

De integratiedienst organiseert vormingen voor verschillende groepen bvb ouders, vrijwilligers, professionals, … Volg ons aanbod op dit nieuwsbrief

Info en contact : maria.urbina@zaventem.be 0473 985571

Doe je mee-fonds

Het doe-je-mee-fonds is een initiatief van de gemeente Zaventem om meer diversiteit in het vrijetijdsleven te krijgen. Dit fonds wordt een hefboom om iedereen de kans te geven om deel te nemen aan de kwaliteitsvolle initiatieven die in onze gemeente ontwikkeld worden.

Lees hier alles over het DJM fonds

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: